“Vi finns på Facebook”

Som reklambyrå med en stor bredd av tjänster stöter vi på många olika typer av kunder.

Som reklambyrå med en stor bredd av tjänster stöter vi på många olika typer av kunder. Vi har både stora och små företag i vårt kundregister och många arbetar aktivt med marknadsföring, medan en del är lite mer försiktiga kring detta. Något vi ofta får höra när vi pratar marknadsföring med mindre företag är att ”vi finns på Facebook” och att det räcker långt i deras marknadsföringsarbete.

Bra, tänker vi! Det är en viktig del av marknadsföringsarbetet att knyta an till företagets följare genom att lägga ut både personligt innehåll, som stärker bandet till företaget, och att gå ut med produktnyheter och kampanjer. Det du dock bör vara medveten om är att det finns en nackdel med att enbart använda sig av sin Facebooksida i sin marknadsföring, då det begränsar möjligheten att nå andra personer än befintliga följare. Det är därmed svårt att öka medvetenheten om företaget hos nya personer och potentiella kunder.

Ytterligare en nackdel – och en väsentlig sådan – är hur liten del av befintliga följare ett Facebookinlägg egentligen når ut till! Tidigare pratades det om att ett företag med ca 1000 följare på Facebook i de flesta fall når ut till ca 20% av sina följare. Rapporter som kommit den senaste tiden visar dock på att den siffran sjunkit ganska kraftigt och det är något som Facebook själva bekräftar i denna artikel. Vissa rapporter visar så låga siffror som att endast 2-3% av följarna nås med nya inlägg.

Du kan via Facebooks funktioner se vilken räckvidd ett inlägg har haft. Vill du nå så stor räckvidd som möjligt finns det egentligen två saker att göra det på. Det första är att publicera inlägg som engagerar mottagaren genom att gilla, dela och/eller kommentera det. Det andra är att välja att sprida det genom betald marknadsföring över Facebook.

Det vi vill säga till alla som arbetar aktivt med Facebook för att marknadsföra sin verksamhet är att inte har en övertro på hur väl ett inlägg normalt exponeras och arbeta aktivt med att får det så spännande och engagerande som möjligt. Sedan tycker vi givetvis att ett brett sätt att marknadsföra sig i de allra flesta fall är det mest effektiva. Nyttja fler kanaler än enbart en och ta fram en genomtänkt plan på hur din strategi ska se ut och arbeta efter den.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring detta.

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.