Varumärke – kommunikationsplan

För att stärka ditt varumärke och bidra till att nå företagets övergripande mål krävs kommunikation.

För att stärka ditt varumärke och bidra till att nå företagets övergripande mål krävs kommunikation. Ett tips är att upprätta en kommunikationsplan för att vara säker på att rätt personer får rätt information på rätt sätt och i rätt tid.

Det kan gälla en plan generellt för företaget och varumärket eller för en specifik produkt, tjänst eller ett projekt. Här kommer förslag på några konkreta delar som bör ingå i en kommunikationsplan:

1. NULÄGE

Börja med att fundera på hur er kommunikation ser ut idag och hur situationen ser ut just nu på företaget och i er bransch. Det kanske finns viktiga delar att fundera kring och ta hänsyn till i er kommunikation framåt.

2. SYFTE

Beskriv tydligt syftet med kommunikationsplanen. Vad ska kommunikationen bidra till att uppnå? Se till att företagets övergripande mål går hand i hand med syftet.

3. ANSVARSFÖRDELNING

Var tydlig med att klargöra vem som ska ansvara för vad, för att göra arbetsprocessen så smidig som möjligt och att det som beslutats även blir av.

4. MÅLGRUPP

Skapa dig en tydlig bild över vilken målgrupp du kommunicerar till och möt dem där de befinner sig.

5. BUDSKAP

Fundera kring vilket budskap du vill förmedla i din kommunikation.

6. BUDGET

Fundera på ekonomiska ramar och gränsdragningar. Försök punkta upp kostnaderna och lägg kommunikationsplanen på en nivå i linje med de resurser du har. Även en tight budget kan ge ett stort genomslag om resurserna spenderas rätt.

7. KANALVAL

De kanaler du väljer att kommunicera i bör utgå från din målgrupp. I vilken kanal når du dem bäst?

8. AKTIVITETSPLAN

Skapa ett schema över de aktiviteter som ska göras, vilken/vilka kanaler som är aktuella och när i tiden respektive aktivitet ska genomföras. På så sätt får du en bra överblick över det som ska göras

9. MÅL OCH UPPFÖLJNING

Det är viktigt att följa upp sin aktivitetsplan och kommunikationsplan och utvärdera. Vad gick bra, vad gick mindre bra och var det vissa aktiviteter som gav mer genomslag än andra?

Genom att utvärdera och reflektera kan insatserna utvecklas inför att nästa kommunikationsplan ska sättas.

Vi hjälper dig gärna med din kommunikationsplan. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.