Coop

Strategi, planering, publicering och administration av Facebooksida
Utmaning

Att få deras följare att ta sig till butiken, att öka antalet personer som gillar sidan och öka sidans räckvidd. Detta har gjorts genom kampanjer och tävlingar, den senaste tävlingen gick ut på att ta sig till butiken och hitta någon personal med tomteluva och ta en bild tillsammans med hen.

Resultat

Antalet gillamarkeringar ökade med 900% och 641% i räckvidd jämfört med samma tidsperiod innan tävlingskampanjen.

Genom åren har vi hjälpt tusentals kunder!
Hur kan vi hjälpa dig?    Relaterade jobb