LinkedIn

LinkedIn används först och främst i yrkesmässiga sammanhang. Riktar sig ditt företags tjänster eller produkter främst mot andra företag är LinkedIn en kanal för dig att stärka företagets närvaro i.

LinkedIn är en perfekt kanal att att sprida sitt budskap genom content marketing - spridning av relevant information. För att bygga ditt företags varumärke på LinkedIn arbetar vi fram en strategisk plan för detta och skriver de texter som behövs för att nå ut med budskapet.

Det givetvis också att betala för att sprida sitt budskap ytterligare på LinkedIn. Läs mer om hur v kan hjälpa dig med detta på vår sida om Annonsering i sociala medier.

Har du en utmaning för oss?
Låt oss hjälpa dig med allt du behöver!