Facebook

Vi hjälper dig att synas och bygga ditt varumärke på Facebook. Sett till statistiken använder mer en 75 procent av alla svenskar över 12 år Facebook kontinuerligt och drygt 50 procent dagligen. Det gör Facebook till en mycket viktig kanal att synas i!

Fokus i vårt arbete ligger alltid på att kommunicera på det sätt som tilltalar just din verksamhets målgrupp - allt för att ge en lönsam affär både för dig och dina kunder. Vi arbetar fram strategier och fyller din Facebooksida med aktuellt innehåll. Har du behov av att nå ut till fler än enbart ditt företags följare ordnar vi givetvis det också. Läs mer om detta på vår sida om Annonsering i sociala medier.

Har du en utmaning för oss?
Låt oss hjälpa dig med allt du behöver!