Sök
Stäng denna sökruta.
link22 nyhetsbrev

Digital marknadsföring.

Öka synligheten i sökmotorer, sociala medier och runt om på webben.

Digitalt skyltfönster.

Digital marknadsföring är en lika stor självklarhet som det faktum att vi stöter på digitala plattformar överallt i vardagen. Vi är medvetna om att du har fullt upp som det är. Om du fortsätter att göra det du är bäst på sorterar och planerar vi ditt företags digitala marknadsföring.

Vi schemalägger er närvaro i sociala medier, skapar relevanta och attraktiva inlägg och producerar ditt digitala nyhetsbrev. Vi ser till att er hemsida är sökmotoroptimerad för att maximera antalet dörrar in för den som är nyfiken på ditt företag. Dessutom är vi Googlecertifierade och optimerar din sökordsannonsering för lägsta möjliga klickpris.

Kort sagt: Vi vill hjälpa dig till bästa möjliga digitala skyltfönster.

Digital strategi.

En digital närvaro behövs för att kunna påverka köpbesluten hos kunderna. Detta kräver ett aktivt arbete med digital marknadsföring. För att få den digitala marknadsföringen så effektiv som möjlig är det viktigt att en grundläggande digital strategi tas fram.

Den digitala strategin går först ut på att identifiera syfte och målgrupp för den digitala närvaron. Sedan bör det fastställas vilka digitala kanaler som ska användas och på vilket sätt. Slutligen ska även digitala mål baserade på affärsmålen sättas.

Tillsammans med sig som kund arbetar vi fram din digitala strategi!

Sökmotoroptimering.

Den kanske viktigaste metoden inom digital marknadsföring är att synas bra i sökresultatet på Google, som äger 95% av den svenska marknaden för sökmotorer. För att komma så högt upp som möjligt i det organiska, det vill säga det ordinarie, sökresultatet krävs anpassningar och optimeringar av innehåller på den webbplats som ska marknadsföras. Det är där sökmotoroptimering (SEO) kommer in i bilden.

Sökmotoroptimering innebär alltså att anpassa en hemsidas innehållsmässiga och tekniska delar för att den på de viktigaste och mest relevanta sökorden och sökfraserna ska placera sig så högt upp som möjligt Googles organiska sökresultat.

SEO.

Sökmotoroptimering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka ett företags totala synlighet på och med en bra placering i sökresultatet genereras många besök utan att det kostar något. 93% av alla researchprocesser börjar med en webbsökning och i de flesta fall har den som söker efter en specifik produkt eller tjänst kommit ganska långt i sin köpresa och har ett tydligt uppsåt med sitt sökande. Det gör att konverteringsgraden genom sök är hög – 10 gånger högre än från sociala medier.
Position 1-3 i det ordinarie sökresultatet får tillsammans cirka 60% av alla besök. Webbplatser som placerar sig högt upp i sökresultatet anses dessutom ofta vara trovärdiga och seriösa, vilket gör att ett lyckat sökmotoroptimeringsarbete ger en positiv effekt även rent varumärkesmässigt.

Google har under åren blivit mycket duktig på att upptäcka när sökmotoroptimerare försöker ”fuska” sig fram till en bra placering i sökresultatet. Google vill göra de som använder sökmotorn så nöjda som möjligt genom att presentera så relevanta webbplatser i sökresultatet som möjligt. Det innebär alltså att en hemsida inte bara kan vara sökmotoroptimerad, utan den måste även stå sig stark till konkurrenterna när det gäller innehåll som är intressant för besökarna. En webbplats som fångar besökaren har mycket större chans att få ett bra SEO-resultat jämfört med en webbplats med tunt innehåll.

Sedan är det alltid viktigt att ha tålamod i sitt arbete med SEO. Ändringar på en hemsida kan få effekt i sökresultatet först efter några månader.

Sökmotoroptimering börjar med en sökordsanalys. För att kunna ta beslut om vilka sökord som ska prioriteras måste vi ta fram hur den önskade målgruppen söker och vilka sökfraser som är realistiska att kunna vinna placeringar på. Sedan är sökmotoroptimeringen uppdelad i tre olika delar: on-site, on-page och off-page. Vad som innefattas i dessa tre delar beskriver vi nedan.

On-site-optimering innebär anpassningar som rör hela webbsajten och vissa delar av arbetet ligger på servernivå och utanför själva webbsajten. On-site-optimeringen innefattar:

 • upprättande av ett SSL-certifikat för att sidan ska bli krypterad och säker
 • skapande av Google-konto för att installera spårningskod för Google Analytics samt koppling till Google Search Console med nödvändiga anpassningar
 • skapande av XML Sitemap
 • översyn och anpassning av webbsajtens struktur och menysystem
 • kontroll över att webbsajten är mobilanpassad

On-page-optimeringen är det arbete som sker på respektive undersida på webbsajten som ska sökmotoroptimeras. Den delen av optimeringen innebär anpassning av följande delar:

 • titlar
 • rubriker på olika nivåer
 • brödtexten
 • bildfiler och bildtext
 • alt- och titletaggar
 • internlänkning
 • URL:er samt medföljande ompekning genom 301 Redirect

Off-page-optimeringen är kanske den enskilt viktigaste delen i sökmotoroptimering och det innebär att arbeta med att få länkar från andra sidor som pekar in till den sida som ska optimeras. Här gäller det att lugnt och metodiskt öka på antalet så kallade inlänkar från olika typer av webbsidor. Detta för att den optimerade sajten ska få en så naturlig länkprofil och länktillväxt som möjligt.

Sökordsannonsering.

Sökordsannonsering, eller sökmotorannonsering, är annonsering i sökresultatet där valda sökord triggar visning av dina annonser. Annonserna är textannonser som placerar sig över eller under sökmotorns ordinarie sökresultatet och du betalar enbart för klick som leder in till vald undersida på din hemsida.

Vi hjälper dig att synas när den potentiella kunden söker de produkter eller tjänster som du erbjuder. Du bestämmer själv hur mycket varje klick in till din hemsida får kosta och hur stor dagsbudget du vill ha.

Fördelar med sökordsannonsering.

En fördel med sökordsannonsering är att den person som gör en sökning har ett tydligt uppsåt. Personen har i de flesta fall kommit långt i köpresan och ligger nära ett avslut om han eller hon hittar rätt i sin sökning.
Andra fördelar med sökordsannonsering är att det går snabbt att öka den totala synligheten och att komma ut med nya produkter eller tjänster till potentiella köpare.
Sökordsannonsering är dessutom ett perfekt komplement till sökmotoroptimering i de fall det är svårt att komma högt upp i det organiska sökresultatet eller för att få extra mycket synlighet. Sökordsannonsering är i de flesta fall lönsam då metoden har en genomsnittlig avkastning på investering på 188%.

Så fungerar sökordsannonsering hos Google.

Sökordsannonsering hos Google är uppdelad i fyra nivåer – kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord.

Kampanjer är den högsta nivån och det är på varje enskild kampanj som en maximal kostnad per dag sätts. Rekommenderat är att skapa en kampanj för varje kategori av tjänster eller produkter företaget erbjuder.

På nivån under kampanjerna ligger annonsgrupperna. Till varje annonsgrupp knyts önskade sökord. Det är på sökorden som klickkostnaderna sätts. Respektive annonsgrupp bör sedan innehålla fler olika annonser inom ett och samma område. De olika annonserna bör vara anpassade till de olika sökorden som ligger i annonsgruppen. Google anpassar sedan visningarna efter de annonser som bäst passar med det ord som sökning skett på.

E-postmarknadsföring.

E-postmarknadsföring är det mest kostnadseffektiva sättet att driva trafik till din hemsida samtidigt som du stärker ditt varumärke och ökar kundlojaliteten. Vi kan enkelt skapa och skicka dina nyhetsbrev och därefter snabbt läsa av effekten av dem.

Ungefär 97 procent av svenska Internetanvändare över 12 år använder sig kontinuerligt av e-post och nästan 70 procent gör det dagligen. Genom kontinuerliga utskick kommer du snabbt kunna öka både försäljning och konvertering på dina kampanjer. Låt oss visa vägen och stötta dig i din e-postmarknadsföring!

Annonsering sociala medier.

Annonsering i sociala medier innebär helt nya möjligheter inom mätbarhet och att nå en exakt målgrupp som är relevant för ert budskap. Detta innebär att vi kan optimera er investering och arbeta långsiktigt med den digitala marknadsföringen.

I sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube kan vi skapa annonser, som ur ett långsiktigt perspektiv bygger på varandra och som har olika målsättningar utifrån era önskemål. Vi kan nå unika målgrupper utformade efter exempelvis geografiskt område, demografi, intressen, beteenden, besök på hemsidan eller varför inte personer som liknar era nuvarande kunder? Vi bistår med innehållskapande annonsering, som är specifikt utformat efter den sociala miljön och som engagerar era kunder på riktigt!

Kontakta oss.

Ända sedan 2006 har vi producerat hemsidor och innehåll till hundratals kunder. Tveka inte att kontakta oss direkt så berättar vi mer!