Tips & råd för en lyckad mässa!

Vi hjälper dig gärna med planeringen och tips och idéer inför din mässa och med ditt mässmaterial.

Att delta som utställare på en mässa brukar vara både givande och roligt, men det kräver också en del arbete för att få ut det bästa som utställare. Enklast är att dela upp arbetet i tre olika delar:

 • Före – planering och förberedelser
 • Under – närvaro, bemanning och aktiviteter
 • Efter – uppföljning och utvärdering

Alla delar är viktiga, men vi skulle kunna dra oss till att säga att avgörande för en lyckad mässa för dig som utställare är planeringen och förberedelserna innan.

TÄNK EFTER FÖRE

Den första viktiga frågan att ställa sig är vad du vill ha ut av ditt mässdeltagande. Svaret på den frågan lägger grunden för all den fortsatta planeringen och genomförandet.

Konkurrensen på mässan är oftast hård, så det är bra att se till att besökarna vet om att du finns på plats. Ett tips är att använda ditt kundregister för att bjuda in befintliga kunder till din mässmonter.

Fundera på hur din monter ska se ut och vad som ska hända under mässan. Skapa uppmärksamhet! Här är det helheten som avgör; hur montern är utformad, bemötande och aktiviteter och något som gör att besökaren minns dig, ditt företag och din produkt/tjänst. Glöm inte att tänka till på bemanningen, så att det hela tiden finns personal i din monter.

Att som besökare få med sig något från en utställare brukar oftast vara uppskattat – om det är bra och genomtänkt. Det kan vara ett unikt mässerbjudande eller en sak. Här finns till exempel ett brett utbud av olika produkter (give aways) på vilka du kan placera ditt företags logotyp. Ett mässerbjudande kan exempelvis paketeras och delas ut som ett presentkort för att ge känslan av någonting ”extra” och så vidare. Det är bara fantasin som sätter gränser – och kanske budgeten…

Här följer en checklista på saker att tänka på inför mässan:

 • Monter: Hur montern ska utformas med skyltar och inredning. Något att bjuda besökarna på som till exempel frukt, godis eller dricka. Glöm inte papperskorgen.
 • Trycksaker: informationsmaterial, folder, flyer
 • Bemanning: Schema så montern hela tiden är bemannad
 • Kommunikation: Om det är något speciellt som ska lyftas fram under mässan
 • Produkter: produkter för mässdeltagare att testa
 • Tävlingar
 • Mässerbjudande och/eller give aways
 • Marknadsföring inför mässan: annonsering, inbjudan till befintliga kunder
 • Bra att ha med: visitkort, pennor, tejp, lim, gem, häftstift, säkerhetsnål, sax

UNDER MÄSSAN

Det är även viktigt att planera dagen/dagarna för mässan. Bemanningen av montern är en central del. Det är personerna som bemannar montern som är ditt företags ansikte utåt under mässan. Tänk på att ha bemanning under hela tiden så inte montern står tom.

Ett bra tips är att fördela uppgifter om ni är flera som bemannar montern. Det kan t ex vara att dokumentera viktig information, samla in mailadresser, säkerställa att det alltid finns påfyllt med give aways osv.

Var aktiv och engagerad i din monter. Intrycket av dig och din monter är jätteviktigt. Om du demonstrerar en produkt är det bra att sätta upp ett schema så att de som går förbi vet när de kan komma tillbaka.

Ta dig även tid att besöka andra montrar och företag under mässan. Att nätverka är bra och kan ge många nya kontakter, både potentiella kunder och affärspartners men också tips inför nästa mässa.

Det kan vara mycket intryck och information, speciellt om mässan är under flera dagar. Håll koll på det som sägs och notera ner om något viktigt lyfts av dina besökare. Har du lovat att återkoppla till en kund eller besökare efter mässan är det viktigt att du kommer ihåg det.

UPPFÖLJNING

Inom en vecka efter mässan bör du göra en uppföljning. Ta dig tid att reflektera över hela evenemanget och fundera på vad som kan göras bättre till nästa gång.

Återkoppla till de kunder och besökare som du lovat att återkomma till och följ nya, potentiella kunder i sociala medier.

Om du samlat in mailadresser från intresserade besökare kan ett personligt utskick vara bra att göra i nära anslutning till mässan för att ”påminna” om din produkt eller tjänst. Har du haft en tävling under mässan är det viktigt att tävlingen avslutas och vinnaren kontaktas inom en vecka efter avslutad mässa.

Vi hjälper dig gärna med planeringen och tips och idéer inför din mässa och med ditt mässmaterial. Tveka inte att höra av dig med dina frågor och funderingar redan idag. Stort lycka till på mässan!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.