Tips och råd för en lyckad mässa!

Att delta som utställare på en mässa brukar vara både givande och roligt, men det kräver också en del arbete för att få ut det bästa som utställare. Enklast är att dela upp arbetet i tre olika delar:

Före
– planering och förberedelser

Under
– närvaro, bemanning och aktiviteter

Efter
– uppföljning och utvärdering

I denna artikel väljer vi att lägga fokus på första punkten, kring planering och förberedelse. Vi skulle nästan kunna dra oss till att säga att detta är den viktigaste delen för dig som mässutställare.

Tänk efter före

Den första viktiga frågan att ställa sig är vad du vill ha ut av ditt mässdeltagande. Svaret på den frågan lägger grunden för all den fortsatta planeringen och genomförandet.

Konkurrensen på mässan är oftast hård, så det är bra att se till att besökarna vet om att du finns på plats. Ett tips är att använda ditt kundregister för att bjuda in befintliga kunder till din mässmonter.

Fundera på hur din monter ska se ut och vad som ska hända i montern under mässan. Skapa uppmärksamhet! Här är det helheten som avgör; hur montern är utformad, bemötande och aktiviteter i montern och något som gör att besökaren just minns din monter, ditt företag och din produkt/tjänst. Glöm inte att tänka till på bemanningen av montern, så att det hela tiden finns personal i din monter.

Att som besökare få med sig något från en utställare brukar oftast vara uppskattat – om det är bra och genomtänkt. Det kan vara ett unikt mässerbjudande eller en sak. Här finns till exempel ett brett utbud av olika produkter (give aways) på vilka du kan placera ditt företags logotyp. Ett mässerbjudande kan exempelvis paketeras och delas ut som ett presentkort för att ge känslan av någonting ”extra” och så vidare. Det är bara fantasin som sätter gränser – och kanske budgeten…

Här följer en checklista på saker att tänka på inför mässan.

Checklista ”Före”

Monter
Hur montern ska utformas med skyltar och inredning. Något att bjuda besökarna på som till exempel frukt, godis eller dricka. Glöm inte papperskorgen.

Trycksaker
Lämna över informationsmaterial i form av exempelvis folder eller flyer till besökarna

Bemanning
Schemalägg så montern hela tiden är bemannad med rätt personal

Kommunikation
Bestäm i förväg om det är något speciellt som ska lyftas fram under mässan

Produkter
Produkter att testa för mässbesökare

Tävlingar
Aktivera din besök i montern genom exempelvis tävlingar

Mässerbjudande och/eller Give aways
Se till att dina besökare får med sig något från mässan och som kan bli en återkommande påminnelse eller anledning att kontakta er efteråt

Marknadsföring
Marknadsför din medverkan på mässan genom annonsering och inbjudan till befintliga kunder

Bra att ha med
Visitkort, pennor, tejp, lim, gem, häftstift och säkerhetsnål

Vi hjälper dig gärna med ditt mässmaterial, alltifrån monterlösningar, give aways, trycksaker och företagsprofilerade kläder. Tveka inte att höra av dig med dina frågor och funderingar redan idag!

mässmaterial
Ska du medverka på mässa?
Kontakta oss så hjälper vi dig!