Snyggt, snabbt och billigt

Som kund vill du gärna ha en riktigt bra produkt med hög kvalitet, för ett bra pris och med en snabb leverans.

Visst låter det bra? Ofta är det dessa tre delar som hamnar i fokus vid beställning av en produkt eller tjänst. Som kund vill du gärna ha en riktigt bra produkt med hög kvalitet, för ett bra pris och med en snabb leverans.

Det finns dock en utmaning här och några viktiga delar att fundera kring vid beställning av en produkt eller tjänst.

Utgår vi från den så kallade ”projekttriangeln” ser vi ett tydligt samband mellan Kvalitet, Tid och Kostnad. Många projekt baseras på denna triangel, där de tre faktorerna tillsammans utgör resultatet och sätter begränsningar för genomförandet.

Det avgörande för ett framgångsrikt projekt är att det sker en tydlig prioritering mellan dessa delar. Att få någonting levererat med kort varsel är oftast svårt att göra för en låg kostnad utan att det sker på bekostnad av kvalitén.

För att få något levererat med en begränsad budget men till bra kvalitet krävs oftast en längre framförhållning. Resonemanget kring projekttriangeln bygger på att besluta sig för vilka två av de tre faktorerna som ska prioriteras och vilken faktor som blir en kompromiss.

Önskas en hög kvalitet med en snabb leveranstid, då behövs allt som oftast en högre budget.

Snyggt, snabbt och billigt – vilka två väljer du?

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.