SEO

För att komma så högt upp som möjligt i det organiska, det vill säga det ordinarie, sökresultatet krävs anpassningar och optimeringar av innehåller på den webbplats som ska marknadsföras.

Organiska sökresultat

Den kanske viktigaste metoden inom digital marknadsföring är att synas bra i sökresultatet på Google, som äger 95% av den svenska marknaden för sökmotorer. Det är där sökmotoroptimering (SEO) kommer in i bilden.

Sökmotoroptimering innebär alltså att anpassa en hemsidas innehållsmässiga och tekniska delar för att den på de viktigaste och mest relevanta sökorden och sökfraserna ska placera sig så högt upp som möjligt Googles organiska sökresultat.

Varför satsa på sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka ett företags totala synlighet på och med en bra placering i sökresultatet genereras många besök utan att det kostar något. 93% av alla researchprocesser börjar med en webbsökning och i de flesta fall har den som söker efter en specifik produkt eller tjänst kommit ganska långt i sin köpresa och har ett tydligt uppsåt med sitt sökande. Det gör att konverteringsgraden genom sök är hög – 10 gånger högre än från sociala medier.

Position 1-3 i det ordinarie sökresultatet får tillsammans cirka 60% av alla besök. Webbplatser som placerar sig högt upp i sökresultatet anses dessutom ofta vara trovärdiga och seriösa, vilket gör att ett lyckat sökmotoroptimeringsarbete ger en positiv effekt även rent varumärkesmässigt.

Att tänka på vid arbete med SEO

Google har under åren blivit mycket duktig på att upptäcka när sökmotoroptimerare försöker ”fuska” sig fram till en bra placering i sökresultatet. Google vill göra de som använder sökmotorn så nöjda som möjligt genom att presentera så relevanta webbplatser i sökresultatet som möjligt. Det innebär alltså att en hemsida inte bara kan vara sökmotoroptimerad, utan den måste även stå sig stark till konkurrenterna när det gäller innehåll som är intressant för besökarna. En webbplats som fångar besökaren har mycket större chans att få ett bra SEO-resultat jämfört med en webbplats med tunt innehåll.

Sedan är det alltid viktigt att ha tålamod i sitt arbete med SEO. Ändringar på en hemsida kan få effekt i sökresultatet först efter några månader.

Hur sökmotoroptimering går till

Sökmotoroptimering börjar med en sökordsanalys. För att kunna ta beslut om vilka sökord som ska prioriteras måste vi ta fram hur den önskade målgruppen söker och vilka sökfraser som är realistiska att kunna vinna placeringar på. Sedan är sökmotoroptimeringen uppdelad i tre olika delar: on-site, on-page och off-page. Vad som innefattas i dessa tre delar beskriver vi nedan.

On-site

On-site-optimering innebär anpassningar som rör hela webbsajten och vissa delar av arbetet ligger på servernivå och utanför själva webbsajten. On-site-optimeringen innefattar:

 • Upprättande av ett SSL-certifikat för att sidan ska bli krypterad och säker.
 • Skapande av Google-konto för att installera spårningskod för Google Analytics samt koppling till Google Search Console med nödvändiga anpassningar
  skapande av XML Sitemap.
 • Översyn och anpassning av webbsajtens struktur och menysystem.
 • Kontroll över att webbsajten är mobilanpassad.

On-page

On-page-optimeringen är det arbete som sker på respektive undersida på webbsajten som ska sökmotoroptimeras. Den delen av optimeringen innebär anpassning av följande delar:

 • titlar
 • rubriker på olika nivåer
 • brödtexten
 • bildfiler och bildtext
 • alt- och titletaggar
 • internlänkning
 • URL:er samt medföljande ompekning genom 301 Redirect

Off-page

Off-page-optimeringen är kanske den enskilt viktigaste delen i sökmotoroptimering och det innebär att arbeta med att få länkar från andra sidor som pekar in till den sida som ska optimeras. Här gäller det att lugnt och metodiskt öka på antalet så kallade inlänkar från olika typer av webbsidor. Detta för att den optimerade sajten ska få en så naturlig länkprofil och länktillväxt som möjligt.

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.