SEO & SEM

Sökordsannonsering, eller sökmotorannonsering, är annonsering i sökresultatet där valda sökord triggar visning av dina annonser. Annonserna är textannonser som placerar sig över eller under sökmotorns ordinarie sökresultatet och du betalar enbart för klick som leder in till vald undersida på din hemsida.

Vi hjälper dig att synas när den potentiella kunden söker de produkter eller tjänster som du erbjuder. Du bestämmer själv hur mycket varje klick in till din hemsida får kosta och hur stor dagsbudget du vill ha.

Fördelar med sökordsannonsering

En fördel med sökordsannonsering är att den person som gör en sökning har ett tydligt uppsåt. Personen har i de flesta fall kommit långt i köpresan och ligger nära ett avslut om han eller hon hittar rätt i sin sökning.

Andra fördelar med sökordsannonsering är att det går snabbt att öka den totala synligheten och att komma ut med nya produkter eller tjänster till potentiella köpare.

Sökordsannonsering är dessutom ett perfekt komplement till sökmotoroptimering i de fall det är svårt att komma högt upp i det organiska sökresultatet eller för att få extra mycket synlighet. Sökordsannonsering är i de flesta fall lönsam då metoden har en genomsnittlig avkastning på investering på 188%.

Så fungerar sökordsannonsering hos Google

Sökordsannonsering hos Google är uppdelad i fyra nivåer – kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord.

Kampanjer är den högsta nivån och det är på varje enskild kampanj som en maximal kostnad per dag sätts. Rekommenderat är att skapa en kampanj för varje kategori av tjänster eller produkter företaget erbjuder.

På nivån under kampanjerna ligger annonsgrupperna. Till varje annonsgrupp knyts önskade sökord. Det är på sökorden som klickkostnaderna sätts. Respektive annonsgrupp bör sedan innehålla fler olika annonser inom ett och samma område. De olika annonserna bör vara anpassade till de olika sökorden som ligger i annonsgruppen. Google anpassar sedan visningarna efter de annonser som bäst passar med det ord som sökning skett på.

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.