Så bygger du ditt varumärke

Från att du stiger upp på morgonen tills att du går och lägger dig på kvällen, omges du av varumärken.

Från att du stiger upp på morgonen tills att du går och lägger dig på kvällen, omges du av varumärken. Allt mellan tandkrämstuben och mobiltelefonen till olika klädesplagg och kaffemärken.

Vad man än tycker om varumärken påverkar de oss på olika sätt.

Du är varumärket!

Betydelsen av att bygga och stärka sitt varumärke är lika viktigt för det lilla bolaget som för de stora. För de privat ägda, de kommunala och för alla organisationer och myndigheter.

En viktig del att fundera kring är vilken känsla du vill att ditt varumärke ska förmedla. Är du egenföretagare eller om du precis har startat ett företag, är det du som är varumärket. Det du gör och hur du agerar bygger ditt varumärke. Ju mer företaget växer så växer även varumärket. Då är det också av stor betydelse att hålla ihop helheten, så att alla medarbetare förmedlar samma sak.

Det handlar alltså om att förmedla det du vill förmedla, så att dina potentiella kunder också uppfattar ditt företag på det sätt du vill uppfattas.

”Ditt varumärke är vad folk säger om dig när du har lämnat rummet.”
– Jeff Bezoz, grundare och VD Amazon

Mycket av detta resonemang känns säkert en aning abstrakt, men det är viktigt att fundera kring dessa frågor. I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra ökar betydelsen av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett starkt varumärke skapar förtroende, som kan vara skillnaden mellan en lyckad eller missad affär. Därför är det bra med en väl genomtänkt varumärkesstrategi, som kan skapa förutsättningar för att företagets identitet, profil och image hänger ihop.

Här kommer förslag på några konkreta delar som bör ingå i ett företags varumärkesstrategi:

  • Vision – ett slags drömtillstånd i framtiden.
  • Värdegrund – värderingar för företaget.
  • Position – vilken position på marknaden ska vi ta.
  • Varumärkeslöfte – ett löfte om något som är viktigt för den målgrupp som företaget riktar sig till.
  • Mål – ett antal mätbara mål för verksamheten.

Lycka till med varumärkesarbetet!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.