Peter hjälper dig med trycksaker och profilmaterial

Peter Klasén arbetar med produktion och trycktekniker hos oss på Total Media & Reklam.

Peter Klasén arbetar med produktion och trycktekniker hos oss på Total Media & Reklam.

Med stor kompetens hjälper han dagligen kunder med att nå önskat resultat. Frågor som rör papperskvalitet, format och material går alltid via Peter – allt för att vi på Total Media & Reklam med kunskap ska kunna skapa slutprodukter med högsta kvalité.

I dag finns det många olika trycktekniker och vilken som lämpar sig bäst för kunden beror på flera komponenter. Önskemål av exempelvis material, upplaga, format, sidantal, kvalitetskrav och budget blir alltså helt avgörande. Därför finns Peter för att guida dig rätt!

PETER TIPSAR!

Peter rekommenderar sina kunder att våga kombinera både digital marknadsföring med printat material i sin väg att bygga varumärke och nå ut med sitt budskap! Tillsammans skapar de en bredare front när det kommer till profilering, vilket i sin tur kommer att ge dig fler marknadsandelar.

Digitaltryck är ett kostnadseffektivt sätt att få ut så väl stora som små volymer när det gäller tryckprodukter – men det är också ett tidseffektivt tillvägagångssätt. Här är exempelvis broschyrer och rollups några vanliga produkter. Produkter som lämpar sig perfekt för utställning och för att enkelt transporteras runt.

Printat material som fasadbanderoller och långa vepor är några exempel på produkter som vi också kan producera direkt i vår maskinpark. Här hjälper vi dig att ta fram en passande produkt som lämpar sig för exempelvis husfasader och utomhusexponering.

Låter det intresserad? Kontakta oss! Peter hjälper dig hela vägen!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.