Search
Close this search box.

Tips för dig som ska ställa ut på mässa

Tips för mässa

Med rätt förberedelse och genomförande kan du maximera ditt deltagande och göra det till en bra och lönsam investering. I den här artikeln kommer vi att sammanställa en mängd konkreta tips från oss på Totalmedia för att hjälpa dig att lyckas på din nästa mässa.

1. Definiera dina mål och utse en ansvarig

Innan du deltar i en mässa är det viktigt att tydligt definiera syftet med ditt deltagande och sätta upp mätbara mål för mässan. Det kan vara att sälja för en viss summa, generera ett antal kvalificerade leads eller nätverka med vissa företag. Utse även en ansvarig person som har mandat och budget att leda projektet.

2. Skapa en plan före, under och efter mässan

För att maximera effekten av ditt mässdeltagande är det viktigt att skapa en detaljerad plan för aktiviteter före, under och efter mässan. Planen bör inkludera hur du lockar rätt besökare till din monter, genom att erbjuda attraktiva aktiviteter eller erbjudanden. Tänk också på hur du följer upp med de kontakter du träffar under mässan, genom att skicka ut material eller erbjuda möten eller samtal.

3. Utforma en attraktiv monter

Utformningen av din monter är avgörande för att locka besökare och förmedla ditt budskap på ett effektivt sätt. Använd din vanliga grafiska profil och fokusera på att kommunicera ditt huvudbudskap tydligt. Se också till att ha bra belysning i montern för att framhäva ditt budskap. Ett annat konkret tips är att tänka på att ha text och budskap högt upp på ditt material då det förhoppningsvis kommer vara mycket folk i din monter. På så sätt skymmer inte dina besökare ditt budskap!

4. Träna din personal

Sätt av tid för att träna din personal som kommer att arbeta i montern. Genomför rollspel för att öva olika scenarier och se till att alla i montern förstår syftet med ert deltagande och vad ni vill uppnå tillsammans. Var tydlig med att all personal förväntas vara aktiva och engagerade i samtal med besökare.

5. Arbeta i block med pauser

Planera arbetet i montern genom att ha arbetspass på max två timmar åt gången och sedan ta en paus utanför montern. Undvik att sitta ned eller ringa samtal i montern. Se till att ha hög aktivitetsnivå när ni är i montern och ta ansvar för att skapa en rolig och engagerande atmosfär.

6. Uppföljning av kontakter

Ha en tydlig plan för hur du följer upp med de kontakter du träffar under mässan. Se till att ha material klart och skicka ut det till besökarna samma dag eller dagen efter mässan. Fundera också på hur du kan erbjuda unik uppföljning för viktiga kontakter och se till att ingen viktig information går förlorad. Arbetet efter mässan är faktiskt den allra viktigaste delen av att ställa ut på en mässa!

7. Utvärdera och lära av erfarenheten

Efter mässan är det viktigt att utvärdera resultatet och lära av erfarenheten. Samla in och analysera data om intäkter och effekter av mässdeltagandet. Dokumentera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras inför nästa mässprojekt. Ta också bilder på montern för att ha som referens.

Genom att följa dessa tips kan du öka dina chanser att lyckas på mässan och få ut maximalt av ditt deltagande. Att delta på mässor är en effektiv marknadsföringsstrategi för att nå ut till nya kunder och skapa värdefulla affärskontakter. Ta till vara på möjligheten att visa upp ditt företag och dina produkter eller tjänster på en mässa och dra nytta av de potentiella affärsmöjligheter som kan uppstå.

Om du behöver mer information eller hjälp med att planera ditt mässdeltagande, kontakta oss för att få fler tips, råd och support. Vi har många års erfarenhet och kunskap inom mässevent och kan hjälpa dig att skapa en riktigt bra mässupplevelse.

Kontakta gärna Jesper Melvinger hos oss på jesper@totalmedia.se eller på 0122-88 90 71 för mer information och boka ett möte för att diskutera dina behov och mål inför din kommande mässa. Vi ser fram emot att hjälpa dig att lyckas på mässan!

Frågor?

Har du frågor om eller vill veta mer om profilprodukter, trycksaker eller om oss så kontakta Lina Jerhammar Hedman.