Mer effektiv marknadsföring med en strukturerad digital strategi

Med smart och effektiv marknadsföring hittar kunderna dig!

Kontinuerlig marknadsföring över ett flertal plattformar är ett måste för att hela tiden synas gentemot befintliga och potentiella kunder. För att få en mer effektiv marknadsföring och för att underlätta arbetet rekommenderas att en genomtänkt och tydlig digital strategi tas fram.

Marknadsföringskanalerna är numera väldigt många, men ser vi till digital marknadsföring går det att nå bra resultat med ganska små medel. En annan fördel med digital marknadsföring är att resultatet är mätbart och att det enkelt går att justera och styra om insatsen om utfallet inte blir som önskat.

För att lyckas så bra som möjligt, och för att det även ska gå snabbare och enklare, bör du i inledningsskedet ta fram en tydlig plan för hur du ska arbeta med den digitala marknadsföringen en tid framöver – en digital strategi.

  • Det allra första du måste definiera i din strategi är syftet med den digitala närvaron. Vad vill du få ut av den och hur kan du koppla det till företagets affärsmål.
  • Du måste dessutom identifiera din primära, men också din sekundära, målgrupp.
  • När målgrupperna är spikade måste du komma fram till genom vilka kanaler du når ut till dem bäst. Är det genom exempelvis sociala medier, Google, annonser på specifika webbplatser eller e-postmarknadsföring?
  • Efter det att kanalerna är framtagna måste du fundera på hur du ska synas genom dem. Räcker det att synas organiskt gentemot 10-20% av dina följare på Facebook eller måste du betala för att kunna synas så mycket som du vill? Behöver du arbeta med sökmotoroptimering av din webbplats eller vill du enbart använda dig av sökordsannonsering? Metoderna är många och kan givetvis variera med tiden.
  • För att få effektivitet i din synlighet är det viktigt att ta fram ett förhållningssätt för hur du ska arbeta med färger, bilder texter mm. En bra grundtanke här ger ett enhetligt intryck och bra igenkänning på sikt. Dessutom sparar du tid när du tar fram nytt innehåll.
  • Det är också alltid bra att sätta en prioriteringsordning när det gäller hur du når ut med ditt budskap. Det kan dyka upp saker som gör att du kanske inte hinner arbeta med allt som du tänkt dig. Då är det i alla fall bra att få ut det som är allra viktigast under någon kortare period.

Slutligen vill vi bara säga att du bör utse ansvarsområden för de som är involverade i den digitala marknadsföringen. De inblandade bör veta vad de ska göra och kanske hur de ska göra det. Arbetet kan också vara enklare att förhålla sig till om det finns en bestämd budget – både initialt och löpande. En sådan budget kan innefatta intern arbetstid, men också hur mycket arbete man ska lägga på en extern partner.

Med smart och effektiv marknadsföring hittar kunderna dig!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.