Gratis SEO-analys

Vi erbjuder dig gratis SEO-analys av din webbplats för att se hur du på valda sökfraser ligger till i förhållande till dina konkurrenter och vad du kan göra för att placera dig högre upp i sökresultatet.

93% av alla researchprocesser börjar med en webbsökning och 75% av dessa sökningar leder till besök till en webbplats som syns i det så kallade organiska sökresultatet. Då konverteringsgraden via en webbsökning är 10 gånger högre än vad den är från sociala medier är det både viktigt och effektivt att synas bra i sökresultatet.

Jag vill få en gratis SEO-analys  Vet du redan nu vilka sökord som är viktiga för din verksamhet kan du ange dem här, så mäter vi hur du ligger till för just dem.
  Vill du jämföra hur du ligger till i förhållande till dina konkurrenter kan du ange deras webbadresser, så mäter vi även detta.
  Gratis SEO-analys

  Betydelsen av sökmotoroptimering

  Av tabellen ovan framgår det tydligt betydelsen av att få sin webbplats placerad högt upp i sökresultatet. Både i dator och på mobilen är det drygt 70% av de som söker som väljer att klicka in sig på någon av de fem första placeringarna. 

  För att ha möjlighet att konkurrera om placeringarna i Googles sökresultat krävs aktiv och kontinuerligt arbete med sökmotoroptimering (SEO).

  Gratis SEO-analys av din webbplats

  Fyll i din verksamhets webbadress, de viktigaste sökfraserna och adresserna till konkurrenternas webbsidor i formuläret. Utifrån detta utför vi en grundläggande nulägesanalys av din webbplats, där vi bland annat mäter hur den förhåller sig till dina konkurrenter, och återkommer med förslag på förbättringsåtgärder. I analysen kan du se en beräkning på hur många besökare din och dina konkurrenters webbplatser får genom organiskt sök. SEO-analysen består av tre olika delar – webbplatsen innehåll, den bakomliggande tekniken och länkar som pekar in mot webbplatsen.

  SEO-analys – onpage

  När det gäller innehållet på webbplatsen stämmer vi av med hur webbplatsen jobbar med valda sökfraser. Vi kollar hur sökorden används i brödtext och rubriker, samt att metabeskrivningar, titlar och alt-taggar används på ett korrekt sätt.

  SEO-analys – det tekniska

  Vi ser över webbplatsens struktur och upplägg, kontrollerar att SSL-certifikat och URL-ompekningar används korrekt samt mäter dess laddningstid. Dessutom undersöker vi om strukturerad data används och om Google Analytics och Google Search Console är kopplade till webbplatsen.

  SEO-analys - inlänkar

  Så kallade inlänkar kan vara den enskilt viktigaste ingrediensen för att lyckas nå en bra placering i sökresultatet. Därför granskar vi även vilka länkar det är som pekar in mot din webbplats.

  Utökad SEO-analys

  Om du efter vår genomgång av den grundläggande SEO-analysen kommer fram till att du behöver få sökmotoroptimering utförd på din webbplats rekommenderar vi att vi gör en utökad SEO-analys. Då börjar vi alltid med att göra en djupgående sökordsanalys för att tillsammans komma fram vilka sökfraser som är viktiga för din verksamhet att satsa på. När vi tagit fram dessa gör vi sedan en jämförelse med ett större antal konkurrenter, för att få en bredare bild över hur du ligger till och vad som bör göras när det gäller onpage-optimering, teknisk SEO och arbete med inlänkning.

  Sökmotoroptimeringens olika delar

  För att kunna utföra en effektfull sökmotoroptimering krävs först en noggrann sökordsanalys. Den går ut på att hitta de sökord eller sökfraser din verksamhet vinner mest på att optimera hemsidan för. 

  Optimeringsarbete som sker på hela webbplatsen är exempelvis att se över intern länkstruktur och laddningstid samt att se till att SSL-certifikat, XML Sitemap och koppling till Google Search Console finns. 

  Varje enskild sida på webbplatsen optimeras sedan efter valda sökfraser. Då handlar det i huvudsak om att se över titel-taggar, rubriker, brödtext, alt-taggar och filnamn. 

  En mycket viktig del i sökmotoroptimering är länkar som pekar in mot sin egen webbplats. Ofta krävs ett aktivt arbete för att få en önskvärd länktillväxt.

  Vid arbete med sökmotoroptimering är det viktigt att hålla sig inom ramarna för de riktlinjer Google rekommenderar för optimering av webbplatser.

  Kompletterande synlighet

  Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete och effekten blir bättre och bättre på sikt. Är du i behov av att snabbt synas i sökresultatet går det att komplettera SEO-arbetet med sökordsannonsering. Då blir du synlig inom några timmer och betalar enbart för besök in till din webbplats, ej exponeringar.