Stora näringslivsdagen!

Stora näringslivsdagen

Den 20 oktober kommer Kulturhuset att öppnas upp för att under en dag bli en mötesplats för det lokala näringslivet. Här ska nya samarbeten ska födas, erfarenheter utbytas samt stoltheten för vårt lokala näringsliv stärkas.