Bygg och uppdatera dina sidor enklare i WordPress

Har du en hemsida byggd i WordPress kan det ibland vara svårt att få till den layout på innehållet som du önskar.

Har du en hemsida byggd i WordPress kan det ibland vara svårt att få till den layout på innehållet som du önskar. Det är lätt att det bara blir löpande text uppifrån och ner med instick av någon eller några bilder.

Använd dig av en Page Builder

Vill du får mer liv på både startsida och undersidor rekommenderar vi dig att använda dig av en så kallad Page Builder. Genom en sådan kan du enkelt strukturera upp innehållet på ett helt annat sätt, jämfört med det ordinarie redigeringsverktyget, och du kan utan svårighet bygga både livfulla och avancerade sidor. Det är egentligen bara dina kunskaper om design som sätter gränserna för slutresultatet!

Vad är Page Builder?

Page Builder är ett insticksprogram (plugin) till WordPress och det finns ett flertal olika att välja bland – både gratis- och betalversioner. Den installeras som vilken plugin som helst och för att sedan arbeta med den går du till den vanliga editorn, där nu Page Buildern finns som ett alternativt verktyg att jobba i.

Hur fungerar den?

Oavsett vilken Page Builder du använder dig av är principen ungefär densamma i alla modeller. Du skapar olika radmoduler som du i sin tur kan strukturera upp på olika sätt. Du kan enkelt dela upp raderna i flera olika spalter lika väl som du kan få den så bred att den täcker hela skärmbredden. Det är enkelt att fördela rubriker, text och bilder på ett tilltalande sätt i förhållande till varandra. Det är enkelt att implementera olika typer av widgets tillsammans med det vanliga innehållet och genom detta kan du få en snygg, livfull sida med olika funktioner.

En annan stor fördel är att det enkelt går att strukturera om innehållet på en sida genom att dra och släppa de olika innehållsblocken på de ställen du önskar.

Sammanfattning

Genom att använda dig av en så kallad Page Builder till din WordPresshemsida kan du alltså få din hemsida mycket mer tilltalande, varierande och säljande, samtidigt som den är enkel att arbeta med både för den som utvecklar sidan och den som arbetar med kontinuerliga uppdateringar.

Verkar det krångligt? Inga problem! Vi hjälper dig att komma igång,så tar du över arbetet när du känner dig mogen.

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.