Bygg ditt varumärke med digital strategi

Det talas idag mycket om vikten av en digital strategi för att möta kundernas digitala vanor och att ha en närvaro på nätet.

Förändrade mediavanor och köpbeteenden ställer krav på företagets taktik och strategi för sin kommunikation och marknadsföring – och sitt varumärkesarbete. Det blir allt viktigare att utgå från den digitala verkligheten.

Idag startar ett köp nästan alltid med en sökning på nätet. Dessutom är det allt viktigare att kunden kan göra något av sitt intresse. Nya digitala vanor och kanaler skapar helt andra möjligheter.

DIGITAL STRATEGI

Det talas idag mycket om vikten av en digital strategi för att möta kundernas digitala vanor och att ha en närvaro på nätet. Vad många företag gör är att man fortsätter att jobba på som tidigare t ex med sin affärsplan och adderar till en digital strategi för att så att säga ”lösa den delen”. Det viktiga här är inte att addera en digital strategi utan att integrera en digital plan i den övergripande och befintliga strategin. Dagens kommunikation handlar inte om antingen eller – analogt eller digitalt. Det handlar istället om en effektiv mix mellan det analoga och det digitala.

När digital marknadsföring kommer på tal används oftast en stor del nya förkortningar och uttryck som till exempel SEO, Google Ads, sökordsannonsering och Marketing automation. Många företag upplever det som något främmande och något man inte orkar eller hinner sätta sig in i. Men bakom alla dessa ord gömmer sig logiska och intressanta möjligheter. Här handlar det inte primärt om att kunna exakt vad alla dessa olika delar innebär utan att skapa sig en övergripande förståelse för vikten av och möjligheterna med sin digitala närvaro. SEO, Google Ads och så vidare är sedan verktygen för att nå målen i sin strategi.

Grunden i en digital strategi bygger på samma grund som en strategi för en affärsmodell. Det är en plan för att uppnå något. Strategin ska ge svar på vad som behöver göras för att komma dit. Här kommer några tips på frågor man bör ställa sig vid framtagande av en digital strategi:

 1. Definiera syftet
  Vad är syftet? Varför ska vi exempelvis vara närvarande i sociala medier? Detta måste kopplas till affärsmålen.
 2. Ta fram relevanta nyckeltal
  Definiera vilka nyckeltal som strategin ska mätas mot. Använd nyckeltal som ligger nära affären.
 3. Specificera målgruppen
  Möjligheterna att rikta sin annonsering i sociala medier eller via Google Ads är närmast oändlig. Dessa kanaler samlar in mängder av information om oss och våra beteenden. Det gör det möjligt att rikta annonseringen specifikt.
 4. Skapa mervärde för kunden
  Genom att kommunicera på målgruppens villkor får vi målgruppen att lyssna.

Vi jobbar idag löpande med att hjälpa ett flertal kunder med sin digitala närvaro och sin digitala kommunikation. Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och utveckling med hjälp av marknadsföring, design och kommunikation. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.