Målgruppsanpassa din marknadsföring

målgruppsanpassa din marknadsföring

När du skapar din marknadsföring och kommunikation till potentiella kunder är det viktigt att tänka till vem det är som är mottagaren av budskapet. Du behöver definiera din målgrupp.

Det gäller att ha ett relevant erbjudande till rätt mottagare. Du behöver ha koll på din målgrupp och i vilka kanaler du når den bäst. Ditt budskap behöver vara riktat så det matchar mottagarens intresse och behov.

Man kan definiera en målgrupp utifrån olika aspekter. Dels brukar man prata om den “formella målgruppen”. Där handlar det om demografiska fakta såsom ålder, kön, inkomst, utbildning och bostadssituation. Dels pratar man om den “funktionella målgruppen”. Där uppgifterna istället handlar om intressen, vanor, livsstil, mål, värderingar, behov och så vidare. Information om båda dessa är bra att skaffa sig.

Vet du vem du vill nå ut till är det sedan enklare att fatta beslut om hur du gör det på bästa sätt. Utifrån detta kan du se vilken eller vilka kanaler som är aktuella, till exempel e-postutskick, Facebookannonsering, brevutskick eller tryckt annons.

Det blir både mer effektivt och ekonomiskt att välja rätt kanal/-er än att gå ut brett och ropa högt till alla för att nå ut med sitt budskap.

Lycka till!

Publicerat den .